Bezoek aan de ezels en TIKTAK in de klas 

Summertown en naar de ezeltjes