sherborne

Bij deze nog eens enkele foto's om een kijkje nemen  hoe het er aan toegaat tijdens onze
lesjes 'sherborne'.
Zoals elke week begeleiden meester Jordi en juffrouw Liesbet ons tijdens deze leuke activiteit!


Summertown en naar de ezeltjes