sherborne

Bij deze nog eens enkele foto's om een kijkje nemen  hoe het er aan toegaat tijdens onze
lesjes 'sherborne'.
Zoals elke week begeleiden meester Jordi en juffrouw Liesbet ons tijdens deze leuke activiteit!


Op stap naar de Gavers