werkmomenten

Er wordt natuurlijk ook veel gewerkt in de vlinderklas, tijd om ook van deze momenten foto's te tonen.
We werken in 3 groepen: een groepje bij juf Justine, een groepje bij juf Maaike en een groepje bij mij, de volgende keer wisselen we.
Er wordt gewerkt rond leespraat, rekenlijn of visuele oefeningen.
Terwijl 1 leerling individueel bij de juf is, werken de anderen individueel aan hun tafel om te oefenen, na 20 min. wisselen we om.
Er volgen nog meer foto's, hier alvast enkele,


Het programma 'fruitmachine' is een topper, je kan zelf alle woorden inbrengen en zo het spelletje spelen. Fruitmachine kan je gratis spelen op de PC.
 

 


Goed gewerkt allemaal!

Knutselen, ezels, de Gavers....